ประชุมสภากาแฟ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปัว ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปัว ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว เพื่อร่วมเสวนาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และทิศทางการพัฒนาอำเภอปัวให้มีความเจริญต่อไป โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในที่ประชุม

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ