ขัดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันขัดและล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ