ออกรับผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่บ้านร้อง มีอาการแผลกดทับ ส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรับผู้ป่วยติดเตียง มีอายุประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปี อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านร้อง มีอาการแผลกดทับ ส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ