ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ซึ่งมีความสนใจมาศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชนต้นแบบ และการบริหารจัดการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ