รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ บ้านป่าหัด มีอาการซึม อ่อนแรง มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ส่งไปรักษาโรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด จากการสำรวจ พบว่า มีอาการซึม อ่อนแรง มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จึงได้นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ