ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานพาดสายแรงสูง

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณร้าน Seed คอฟฟี่ & บาร์ ไปจนถึงโรงแรมปาริชาตเกสเฮ้าท์ และในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว ตั้งแต่ซอยทางเข้าโกโก้วัลเลย์ ไปจนถึงร้านวัชราคาร์แคร์ ในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เพื่อปฏิบัติงานพาดสายแรงสูง ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ