รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณที่จอดรถถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณที่จอดรถถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ