เก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : ดึกวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เก็บขยะมูลฝอยต่าง ๆ ตามหมู่บ้านทั้ง ๑๓ แห่งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายจีระศักดิ์ อุตรชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ