รับผู้ป่วยหญิงสูงวัย มีอาการปวดหัว อาเจียนตลอดเวลา พิกัดบ้านปรางค์พัฒนา ๒ ไปรักษาที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับผู้ป่วยสูงวัย เพศหญิง อายุประมาณ ๖๐ – ๗๐ ปี มีอาการปวดหัว อาเจียนตลอดเวลา พิกัดบ้านปรางค์พัฒนา ๒ ไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ