ปฐมพยาบาลและนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณสะพานบ้านร้อง

เนื้อหา : คืนวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ เพศชาย อายุประมาณ ๒๐ – ๒๕ ปี จำนวน ๑ ราย เนื่องจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณสะพานบ้านร้อง จากการสำรวจพบว่า มีแผลถลอกตามใบหน้าและร่างกาย จึงได้นำส่งไปทำแผลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ