ขอเชิญชวนให้ประชาชน และผู้ปกครอง เร่งรัดพาเด็กเล็กไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ยี่ห้อไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๔ ปี

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอปัว ขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้ปกครอง เร่งรัดพาเด็กเล็กไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ยี่ห้อไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๔ ปี เพื่อให้เด็กได้รับวัคซีนครอบคลุมในการป้องกัน และลดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง โดยให้การบริการฉีดวัคซีน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ และมาตรฐานการให้บริการวัคซีน ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และหลังการฉีดวัคซีน ขอให้ผู้ดูแลเด็กเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวังตามแบบฟอร์ม AEFI ได้ที่เว็บไซต์ http://shorturl.asia/D9NJU

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ