ออกหน่วยแพทย์สนามงานกีฬา กศน. เกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกหน่วยแพทย์สนามงานกีฬา กศน. เกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาข้างโรงเรียนปัว ตามที่ศูนย์การศึกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปัว (กศน. อำเภอปัว) ร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ