เก็บคัดแยกขยะ และทำความสะอาดบริเวณจัดงานถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และงานสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว เก็บคัดแยกขยะ และทำความสะอาดบริเวณจัดงานถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋ ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายจารุกิตติ์ จิณะไชย ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ