ประชุมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

เนื้อหา : วันนี้ นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยนายยงค์ หาญยุทธ กำนันตำบลปัว ประธานในที่ประชุม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณาการรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ประจำปี ๒๕๖๕ และกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ประจำปี ๒๕๖๖

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ