ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลวรนคร ตามที่ประชาชนแจ้งร้องทุกข์มา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ