ช่วยเหลือบริการรับผู้ป่วยหญิงสูงอายุติดเตียง จากโรงพยาบาล กลับบ้านเขตบ้านป่าลาน

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชน ในการรับผู้ป่วยหญิงสูงอายุและติดเตียง จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับบ้านในเขตบ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการตามความประสงค์ดังกล่าวที่ประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ