ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านต้นแหลง

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ