ประชุมคณะกรรมการบริหารตลาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน) และตลาดโต้รุ่ง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว และ คณะกรรมการบริหารตลาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน) และตลาดโต้รุ่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ