โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายมงคล พุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว ซึ่งมีขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปัวกำหนด งบประมาณ ๓๗๙,๐๐๐ บาท โดยมีนายมนต์ชัย คันทะมูล นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนฤเบศร์ วงศ์สวัสดิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ