ส่งมอบบ้าน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันนี้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว , หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเทศบาลตำบลปัว ซึ่งนำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว , คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบบ้าน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน” ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาววัฒนศิริ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ