วีดิทัศน์เข้าร่วมกิจกรรม ส่งมอบบ้าน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

วีดิทัศน์เข้าร่วมกิจกรรม ส่งมอบบ้าน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต “ซ่อมบ้าน สร้างสุข แก้จนคนน่าน”

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์