เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายมงคล พุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง , ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางนวลจันทร์ หาญยุทธ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนในนามเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ โดยมีนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ เป็นประธานในที่ประชุม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ