วันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , บุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับเด็กนักเรียน ด้วยการแลกของขวัญและกิจกรรมนันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย , จิตใจ , สังคม และสติปัญญา

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ