จัดทำเสาธงสีและจัดเตรียมพื้นที่สนาม สำหรับงานแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เวลาประมาณ ๑๐.๐๒ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว จัดทำเสาธงสีและจัดเตรียมพื้นที่สนามแข่งขันกีฬาต่าง ๆ สำหรับงานแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาลตำบลปัว ที่จะถึงเร็ว ๆ นี้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายราชันย์ วิยา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ