ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัข บริเวณทางเข้าบ้านต้นแหลง พร้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปทำแผลที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัข บริเวณทางเข้าบ้านต้นแหลง พร้อมทั้งปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บ เพศหญิง จำนวน ๑ ราย และนำส่งไปทำแผลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ