ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์ , บ้านปรางค์พัฒนา ๒ และบ้านนาป่าน

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว , บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว และบ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ