จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๒.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลตำบลปัว ให้สะอาด เรียบร้อย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายจีระศักดิ์ อุตรชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ