ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ