วีดิทัศน์ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว กล่าวอวยพรและสวัสดีปีใหม่

วีดิทัศน์ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว กล่าวอวยพรและสวัสดีปีใหม่

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์