เดินตรวจความสงบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่เดินตรวจความสงบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปิยะพงษ์ ปาละ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ