ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด , บ้านขอน , บ้านปรางค์ , บ้านร้อง และบ้านนาป่าน

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว , บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว , บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว , บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว , และบ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องทุกข์มายังเทศบาลฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ