รับผู้ป่วยหญิง บ้านป่าหัด มีอาการปวดบวมขาทั้ง ๒ ข้าง ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๑๐ น.ของวันนี้ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการรับผู้ป่วยหญิง อายุ ๘๐ ปี ซึ่งอาศัยในเขตบ้านป่าหัด มีอาการปวดบวมขาทั้ง ๒ ข้าง ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ