ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : เช้าวันนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง) ตามที่ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายเปลี่ยน ปัญญาภู และเพจฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ