ซ่อมไฟทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านขอน และโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง ซ่อมไฟทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านขอน และโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ