อำนวยความสะดวกการจราจร และรักษาความปลอดภัย ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรรักษาการณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร และรักษาความปลอดภัย ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ ตามที่ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปิยะพงษ์ ปาละ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ