ล้างทำความสะอาดโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๐๐ น. วันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ควบคุม และกำกับให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ล้างทำความสะอาดโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัวให้สะอาด ตามหลักสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา และนายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ