วีดิทัศน์พิธีเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วีดิทัศน์พิธีเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์