ตรวจสถานประกอบการหอพัก และร้านอาหาร เครื่องดื่ม

เนื้อหา : เวลา ๑๓.๓๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสถานประกอบการหอพัก และร้านอาหาร เครื่องดื่ม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ก่อนขอใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ