ออกดับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณด้านหลังร้านปรางค์สวรรค์

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้มีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือมายังเทศบาลตำบลปัว เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้ ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้ความช่วยเหลือดับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณด้านหลังร้านปรางค์สวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ