รับผู้ป่วยติดเตียงบ้านนาป่าน ไปพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๐๐ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับผู้ป่วยติดเตียงบ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน ไปพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวปาริฉัตร คำชั่ง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ