วีดิทัศน์การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปัวสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕

วีดิทัศน์การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปัวสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

https://fb.watch/ihgfFGolZ5/