ล้างทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการล้างทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ