ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงชนกำแพง บริเวณถนนกลาง บ้านนาป่าน

เนื้อหา : ภาคค่ำวันนี้ ศูนย์วิทยุนเรนทรน่าน ได้แจ้งการเกิดอุบัติเหตุมายังเทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นเพศชาย จำนวน ๑ ราย อายุประมาณ ๖๐ – ๗๐ ปี มีแผลแตกบริเวณศีรษะ ชีพจรไม่ตอบสนอง ไม่รู้สึกตัว จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงชนกำแพง บริเวณถนนกลาง บ้านนาป่าน และนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยด่วน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ