อำนวยความสะดวกคณะเดินทาง จากเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา มาแวะจุดจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ให้บริการอำนวยความสะดวกคณะเดินทาง จากเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา มาแวะจุดจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ