ออกให้บริการน้ำฉีดล้างทำความสะอาดแก่โรงเรียนบ้านปรางค์

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ได้ออกให้บริการน้ำฉีดล้างทำความสะอาดแก่โรงเรียนบ้านปรางค์ เพื่อช่วยลดการกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ตามที่โรงเรียนบ้านปรางค์ขอความอนุเคราะห์มา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ