กิจกรรมล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

วันนี้ (10 เม.ย.62) เทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาด(Big Cleaning Day) ตามนโยบายจังหวัดน่าน ที่ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในความรับผิดชอบ ทั้งนี้เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า ได้ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเทศบาล ทั้งตลาดบนและตลาดล่าง และบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาล เพื่อให้ที่สาธารณะต่างๆ มีความสะอาด ปลอดภัย ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์