ลงพื้นที่ติดสติ๊กเกอร์งดสูบบุหรี่ ในพื้นที่สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.๒๐๐

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่ติดสติ๊กเกอร์งดสูบบุหรี่ ในพื้นที่สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.๒๐๐ เพื่อรณรงค์งดสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ