รับผู้ป่วยเยาวชนหญิงที่วิทยาลัยเทคนิคปัว มีอาการเป็นลมหมดสติ ปลุกตื่น นำส่งไปตรวจที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : เที่ยงวันนี้ เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนเรนทรน่าน ว่า มีผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ ดังนั้น นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกรับผู้ป่วยเยาวชนหญิง ที่วิทยาลัยเทคนิคปัว มีอาการเป็นลมหมดสติ ปลุกตื่น โดยนำส่งไปตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ