ให้บริการเติมน้ำ บริเวณบ่อน้ำพุดอกบัว หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เนื้อหา : ในวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการเติมน้ำ บริเวณบ่อน้ำพุดอกบัว หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่สำหรับใช้ตกแต่งเป็นจุดเช็คอินไว้บริการให้นักท่องเที่ยว สามารถมาบันทึกภาพเป็นที่ระลึกได้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ