ล้างทำความสะอาด บริเวณฌาปนสถานบ้านปรางค์

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการล้างทำความสะอาด บริเวณฌาปนสถานบ้านปรางค์ให้สะอาด ตามที่ประชาชนได้แจ้งขอความอนุเคราะห์มา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ